česky <<< >>>

Třináctero Táborských míst

Geologická expozice

Cílem geologické expozice je návštěvníka vtáhnout do historického vývoje naší Země prostřednictvím geologie. Přiblížit mu tvorbu hornin a celý horotvorný proces. I nezasvěcený (běžný, neznalý) turista zde může získat základní údaje o jednotlivých vystavených exponátech a další doplňující informace o geomorfologii a pedologii. Může zde najít například granulit, amfibolit, spilit, hadec, krystalický vápenec, které prezentují nejtypičtější horniny regionu Jihozápad. Na vybraných druzích vzorků jsou provedené maloplošné výbrusy pro názornost struktury hornin po opracování. Uprostřed expozice jsou z kamenů vytvořeny symbolické postavy, které s trochou fantazie připomínají prehistorické ještěry!

Pohled z hora

Pohled z hora

Nad celou expozicí vyrůstá skála ze syenitu, která patří do táborského masivu tvořící část Středočeského plutonu. Dominantou celé expozice je netypický altán ve tvaru ke vzletu se chystajícího ještěra, který poskytuje příjemné posezení. Altán je umístěn na nejvyšším místě v lomu.

Pohled přes altán

Pohled přes altán

Důležitým prvkem expozice je informační růžice s podrobnějšími údaji o geologické stavbě a geomorfologii Táborska, historii Země, o proměnách hornin, nerostech, pedologii Táborska a vývoji georeliéfu.

K info tabuli

K info tabuli

GPS pozice

N 49° 24.717', E 14° 38.465'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Tábor
Ing. Michala Svitáková
Tel.:381 486 497
e-mail:michala.svitakova@mutabor.cz
http://www.taborcz.eu