česky english deutsch <<< >>>

Třináctero Táborských míst

Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor

Kostel na Žižkově náměstí je zasvěcen památce Proměnění Páně na hoře Tábor. Tímto názvem se chtěli stavitelé pravděpodobně co nejvíce přiblížit duchu bible a prvopočátkům církve. Kostel na Žižkově náměstí, který je volně přístupný, byl postaven na místě staršího dřevěného kostela r. 1451.

Děkanský kostel

Děkanský kostel

Jádro kostela je gotické, při jeho pozdějších úpravách se uplatnily prvky renesance a baroka. Interiér kostela je tvořen síňovým trojlodím se síťovou klenbou, nesenou osmibokými sloupy. Výjimečností je presbytář, který zaklenuje vzácná hvězdicová a sklípková klenba.

Interiér kostela s oltářem

Interiér kostela s oltářem

Návštěvníci, kteří chtějí mít Tábor jako na dlani, mohou zdolat 250 schodů na kostelní chrámovou věž vysokou 83,5 m se třemi barokními báněmi a dvoupatrovou lucernou. Uvidí zde také největší ze tří zvonů, který je zasvěcen sv. Václavovi, druhý zvon Michal váží 800 kg, nejmenší zvon – umíráček se jmenuje František. Před kostelem jsou umístěny kopie soch sv. Donáta a sv. Floriana z dílny I. F. Platzera kolem roku 1775, mezi nimi je starší barokní Pieta. V tomto místě je rovněž dvojice nejznámějších táborských stromů Františka a Alžběty. Jedná se o dva jírovce maďálu, které byly na Žižkově náměstí vysazeny v roce 1854 při příležitosti sňatku císaře Františka Josefa I. s císařovnou Alžbětou.

Pohled z věže kostela

Pohled z věže kostela

GPS pozice

N 49° 24.863', E 14° 39.491'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Tábor
Ing. Michala Svitáková
Tel.:381 486 497
e-mail:michala.svitakova@mutabor.cz
http://www.taborcz.eu