česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky a rezervace Jeseníků

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Nacházíte se u přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, která se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů České republiky. Stanula tak mezi nejvýznamnějšími českými památkami jako jsou hrad Karlštejn, Pražský hrad nebo zámek Hluboká. V samotném finále hlasovací soutěže se stala dokonce největším Divem České republiky, když pro ni hlasovalo celkem 119 158 občanů.

Elektrárna má tři „nej“: největší reverzní vodní turbínu v Evropě, elektrárnu s největším spádem v České republice a největší instalovaný výkon v ČR. Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na počátku osmdesátých let však byla z rozhodnutí centrálních orgánů převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Elektrárna byla uvedena do provozu 18 let po zahájení stavby v roce 1996. Je řešena jako podzemní dílo. Horní nádrž je s podzemní elektrárnou spojena dvěma přivaděči. Dolní nádrž se nachází na říčce Divoká Desná. Nádrž má celkový objem 3,4 mil. m3 a výšku hráze 56 m. Horní nádrž se nachází na hoře Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1350 m. Má celkový objem 2,72 mil. m3. Kromě správní budovy s velínem se na povrchu nachází objekt vývodového pole se zapouzdřenou rozvodnou, dílny a sklady, garáže, čistírna odpadních vod a úpravna vody.

GPS pozice

N 50° 6.185', E 17° 8.230'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz