česky <<< >>>

Třináctero Táborských míst

Botanická zahrada

Táborská botanická zahrada byla založena jako druhá botanická zahrada v Čechách v roce 1866 při Královské české vyšší hospodářské a průmyslové zemské škole v Táboře (dnes VOŠ a SZeŠ). Rozprostírala se v místě budovy dnešní školy, parku před budovou a v prostorách dnešní botanické zahrady až k břehu údolní nádrže Jordán. V prvním roce založení měla botanická zahrada kromě přilehlého arboreta výměru 3 626 m2 a obsahovala sbírky hospodářských a hospodářskoprů­myslových rostlin. Po několika letech existence botanické zahrady v ní bylo pěstováno již přes 1 000 druhů a odrůd rostlin. V období od založení školy a botanické zahrady roku 1866 až do roku 1900 pracovalo na škole mnoho významných učitelů, z nichž mnozí mají zásluhy o vědecký a odborný rozvoj botanické zahrady a o její pedagogické využití (Dr. František Farský, Ferdinand Janovský, František Mach, František Sitenský, Karel Němec – syn Boženy Němcové).

Pohled do zahrady

Pohled do zahrady

Po zvážení všech podmínek a možností použil profesor Bubák pro přebudování botanické zahrady vlastní koncepci, která by nejlépe vyhovovala pedagogickým potřebám školy. V průběhu let byla v botanické zahradě rozšiřována a doplňována sbírka české květeny, oddělení kulturních rostlin, byly sbírány vzácnější rostliny a podle zpracovaného plánu bylo postupně vysázeno několik set různých druhů dřevin nahosemenných a krytosemenných. Přestavba botanické zahrady trvala 10 let a vyžádala si velkého úsilí vedení zahrady a jejích pracovníků.

Passiflora quadrangularis

Passiflora quadrangularis

V roce 1994 byla botanická zahrada díky své druhové rozmanitosti rostlinné i živočišné říše vyhlášena za významný krajinný prvek a v srpnu 2000 ji prohlásilo Ministerstvo kultury spolu s budovou školy za kulturní památku. Od roku 2002 probíhá postupná obnova a rekonstrukce botanické zahrady a doplňování sbírek o nové rostliny.

GPS pozice

N 49° 24.819', E 14° 40.086'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Tábor
Ing. Michala Svitáková
Tel.:381 486 497
e-mail:michala.svitakova@mutabor.cz
http://www.taborcz.eu