česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Beskydy

Tyra – U Lodra

U Lodra Místo v lese zvané „U Lodra“ je pozůstatkem několika domů obyvatel a stavení pro zvířata, kteří toto místo kdysi obývali. Takovýchto míst bylo více, ale toto je nejzachovalejší, můžete tam dodnes vidět části domů postavené z kamení, také malý rybníček, který prý sloužil jako bazének. Kdysi se tyto domy nacházely na louce, dnes tam najdete letité stromy.

Lípa v Tyře Mohutná lípa velkolistá o obvodu 650 cm dorostla do výše 26 metrů. Její stáří je odhadováno na 300 až 400 let.

Místní fauna Vyskytují se tady i obojživelníci a plazi. Místně je dosti rozšířená ohrožená zmije obecná, lze spatřit i užovku obojkovou. Z ještěrek je to ještěrka obecná a ještěrka živorodá a beznohý slepýš křehký. Žáby jsou zastoupeny skokanem hnědým, ropuchou obecnou a v tůních lze najít i kuňku žlutobřichou. Kromě běžnějších druhů čolků se občas vyskytují i zprávy o nálezech vzácného čolka karpatského. Zvýšené břehy s převisy a vývraty osídluje konipas horský, mosty si oblíbil skorec vodní se svým charakteristickým, velkým kulovitým hnízdem. Koryto Tyrky poskytuje potravu volavkám popelavým, které tady pravidelně každý den zaletují. Údolí Tyrky navštěvuje pravidelně čáp černý, který tady nedaleko i hnízdí. Lesíky kolem Tyrky jsou domovem puštíka obecného, naší nejběžnější sovy. S velkým úbytkem starých vrb, které doplatily na kácení z důvodu regulace řečiště se nesmířil sýček obecný. I když tady ještě před pár lety na přítocích hnízdil, zbylé vrby opustil a rychle mizí z celé Evropy. S úbytkem vrb se nesmířila ani sova kalous ušatý a její výskyt je nyní sporadický. V zimním období nezamrzlé úseky Tyrky navštěvuje ledňáček, který ale na Tyrce nehnízdí, a spatřit lze i malá hejnka kachen divokých. Z doby, kdy v Oldřichovicích byla odchovna kožešinových zvířat, se na Tyrce udržel norek americký. Tento nepůvodní druh silně ovlivňuje ostatní živočichy kolem vody.

Užitečné informace

Pohotovostní telefon Horské služby: 606 769 010 www.beskydy.cz/horskasluzba

GPS pozice

N 49° 37.041', E 18° 38.534'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz