česky <<< >>>

Vítejte v CHKO Beskydy

Huslenky – Losový

Historie obce

Historie obce před rokem 1949 se spojuje s historií obce Hovězí, jejíž byla až do uvedené doby součástí. Osamostatnění údolí Huslenky bylo vyvrcholením sporu, který v Hovězí narůstal již od doby před 2. světovou válkou. Šlo v něm především o výběr místa pro stavbu měšťanské školy. Při svém vzniku měly Huslenky 2388 obyvatel a 460 obytných domů.

Přírodní rezervace Losový

Zvláště chráněné území je zatím v návrhu na vyhlášení a to zejména z důvodu unikátního výskytu teplomilných společenstev luk a pastvin, které se zde uchovaly díky extenzivnímu hospodaření. Na ně je vázána řada vzácných a ohrožených druhů rostlin (jako např. vstavač osmahlý, pcháč bezlodyžný) a živočichů (dudek chocholatý, chřástal polní, pěnice vlašská), zařazených mezi druhy zvláště chráněné v kategorii kriticky ohrožených, silně ohrožených i ohrožených. Navržená lokalita dosahuje nadregionálního významu. Navazuje na Galovské lúky, kde jsou předmětem ochrany podhorské květnaté orchidejové louky s výskytem řady ohrožených druhů vstavačovitých. Nachází se zde jedna z největších populací prstnatce bezového na Moravě.

Zajímavosti

V roce 1943 bylo objeveno asi 25 bronzových náramků v údolí Kýchově. Časově můžeme tyto náramky zařadit do pozdní doby bronzové: 1 000 – 750 let př.n.l. Tato doba náleží do širšího rámce, který se označuje podle způsobu pohřbívání – kremace a ukládání pozůstatků do keramických uren neboli popelnic – jako doba popelnicových polí. Bronzové náramky jsou uloženy v depozitáři Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně.

GPS pozice

N 49° 18.172', E 18° 5.406'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz