česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Beskydy

Prostřední bečva – Zavadilka

Historie obce

Obec vznikla zřejmě na přelomu 16. a 17. století pasekářskou kolonizací postupující od Rožnova. Jako samostatná obec se ale Prostřední Bečva ustavila až počátkem 18. století. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter. Hlavním zaměstnáním obyvatel byla pastva dobytka a práce v panských lesích. Později se těžené dřevo splavovalo po Bečvě. Počátkem 20. století se začal rozvíjet drobný místní průmysl, v roce 1924 zde byly pily, cihelna s elektrárnou, továrna pleteného zboží, hostince, turistický hotel (rekreační středisko Pustevny vystavěné podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče v roce 1891), kolář, kovář, mlynáři, krejčí, obchody se smíšeným zbožím, trafiky, obuvníci, řezník atd.

Restaurace (dříve hotel) Zavadilka

Již před výstavbou hotelu Zavadilka roku 1927 existovala na stejném místě staletá dřevěná hospoda. Zakladatel Karel Malina hotel postupně modernizoval – byl vybaven ústředním vytápěním a elektrickým osvětlením. Zdrojem světla byla vlastní vodní turbína v elektrárně, kterou si vybudoval na místě bývalého fojtovského mlýna na Kněhyňce . Ta dodávala časem elektrický proud i do okolních chalup až do kostela a středu obce na Horní Bečvě. Pro větší přitažlivost budovaného letoviska Zavadilky – zřídil Karel Malina v jeho exteriéru hrazené říční koupaliště na Bečvě s lodičkami a časem v roce 1940 i koupaliště samotné, poblíž pak tenisový kurt a ve vysazeném parčíku taneční parket s dvakrát týdně pořádanými večírky s oblíbeným Jazz-Bandem. Po roce 1948 dochází komunistickým režimem ke znárodnění a rušení živností, které má přímý vliv na chátrání hotelu Zavadilka.

Přírodní památka Pod Juráškou

Přírodní památku Pod Juráškou tvoří silně podmáčená rašelinná louka s cennými mokřadními společenstvy. Nachází se pod prudkým zalesněným svahem Jurášky (Kotelnice) v údolí potoka Kněhyně v Radhošťské hornatině, po pravé straně silnice z Prostřední Bečvy na Pustevny, v nadmořské výšce 510 až 520 m. V době vyhlášení se jednalo o jedinou známou lokalitu rosnatky okrouhlolisté v Pobečví. Vzhledem k malé výměře ZCHÚ, upuštění od extenzivního obhospodařování a také odvodněním okolních pozemků došlo k výrazným změnám ve vegetaci, které vedly až k úplnému vymizení rosnatky. Hlavním předmětem ochrany se tak stalo zachování mokřadního společenstva s výskytem několika druhů vstavačovitých rostlin.

GPS pozice

N 49° 26.313', E 18° 15.911'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz