česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Beskydy

Hutisko – Solanec

Historie Obce

Obec vznikla sloučením Hutiska a Solance v roce 1960. Název osady Hutisko je odvozen od sklářských hutí, které zde byly založeny počátkem 17. století. Osada Solanec dostala název podle vrchu Soláň, pod kterým se nachází. Osada Hutisko byla založena po roce 1656 Baltazarem z Žerotína, který zde nechal postavit i skelné hutě. Za touto novou pracovní příležitosti se zde přistěhovalo mnoho lidí a tím tak přispívali k osídlování tohoto podhorského kraje. V roce 1790 měla obec 668 obyvatel, v roce 1890 zde žilo 1056 obyvatel, v roce 1900 stoupl počet obyvatel na 1057. Osada Solanec byla prohlášena za obec roku 1657, Hutisko o 9 let později. První škola zde byla postavena v roce 1732, ve stejném roce byl vybudován i dřevěný kostel. Po jeho požáru byl v roce 1748 postaven kostel zděný – dnes nejstarší kulturní památka v obci. Kostel je vyzdoben freskami akademického malíře Františka Podešvy, žijícího na Soláni.

Přírodní památka Poskla

Přírodní památka Poskla se skládá ze tří samostatných nepříliš od sebe vzdálených lokalit (Poskla I. až III.).,přibližně 1 km severně od středu obce Hutisko-Solanec. Posláním této lokality je ochrana a zachování rozličných typů nelesních společenstev vázaných na zdejší terén a vodní režim. První plochu pokrývá druhově bohatá vlhká louka, druhou pak malé rašeliniště níže přecházející v rašelinnou louku. Třetí plocha na příkřeji ukloněném svahu pod vrcholem Poskly představuje charakteristické náhradní společenstvo na mělkých, živinami chudých kyselých půdách s výskytem jalovce, vřesu a borůvky.

GPS pozice

N 49° 25.729', E 18° 13.022'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz