česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky a rezervace CHKO Beskydy

Přírodní rezervace v Podolánkách

Přírodní rezervace zde byla vyhlášena, aby pomohla zachovat podmáčené smrkové porosty na rašeliništi. Území rezervace se nachází v nadmořské výšce od 630 do 700 m a zaujímá celkovou výměru 32,06 ha. Toto ojedinělé prostředí na sebe váže vzácné bylinné druhy.

V soustavě Natura 2000 mají rašeliniště významné postavení, a proto je jejich ochrana prioritní.

Na podmáčeném území se vyvinula společenstva smrkových porostů, které se nazývají podmáčené rohozcové smrčiny. Jejich vývoj je podmíněn vysokou hladinou podzemní vody a jejím zpomaleným odtokem. Podmáčené porosty mají ovšem sníženou stabilitu, která se projevuje především při silném větru, což se projevilo zejména v létě r. 1999, kdy došlo k soustředěnému polomu na ploše asi 1 ha. Kromě smrku, který se v rezervaci vyskytuje nejvíce, můžeme narazit i na olši, břízu či jeřáb. Z bylin bychom nalezli především sedmikvítek evropský, kapraď rozložená, třtina chloupkatá, brusnice borůvka, pstroček dvoulistý, metlička křivolaká, metlice trsnatá, žebrovice různolistá aj.Mechové patro je bohatě vyvinuto, převažují rašeliníky a ploníky.

Z obojživelníků zde můžeme narazit na poměrně hojně vyskytujícího se mloka skvrnitého a skokana hnědého. V létě můžete vidět, jak se na sluníčku vyhřívá slepýš křehký či zmije obecná. V rezervaci také pravidelně hnízdí například jestřáb lesní, sýček obecný, strakapoud malý, datel černý a při troše štěstí můžeme zahlédnout i čápa černého.

GPS pozice

N 49° 28.111', E 18° 20.838'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Radim Indrák
Tel.:774 750 717
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz