česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky a rezervace CHKO Beskydy

Přírodní památka Rákosina ve Stříteži nad Bečvou

Přírodní památku Rákosina tvoří mokřad s rozsáhlými porosty rákosu přecházejícími do volných vodních ploch u obce Střítež nad Bečvou. Nachází se v okraji nivy Rožnovské Bečvy. Celková rozloha 1,7582 ha

V rámci CHKO Beskydy představuje rákosina vzácný ekosystém mokřadního stanoviště s vodními plochami a charakteristickými druhy ohrožených živočichů, především obojživelníků a ptáků.

Celkový ráz lokality určují rozsáhlé porosty rákosu obecného. Ten je doplněn dalšími druhy jako např. orobinec širolistý, karbinec evropský, přeslička poříční. Na ploše se objevují i vzácnější druhy jako např. zevar jednoduchý. Je to jediná lokalita jeho výskytu v okrese Vsetín.

Mokřad poskytuje útočiště mnohým živočichům. Z bezobratlých zde bylo zjištěno na 22 druhů vážek. Díky péči se stal mokřad domovem i raku říčnímu či škebli rybničné. Vhodné podmínky pro rozmnožování využívají z obojživelníků, např. rosnička, skokan štíhlý, skokan hnědý, ropucha obecná. Hojně se zde vyskytuje populace čolka velkého. V létě můžete narazit i na užovku obojkovou. V rákosinách a blízkých křovinách nacházejí vhodné podmínky pro hnízdění například moták pochop či rákosník obecný. Na vodní hladině a v rákosových porostech lze pozorovat mnoho dalších druhů jako je chřástal vodní, slípku zelenonohou, poláka velkého, aj.

Hustý vegetační kryt slouží jako zastávka pro ptactvo v době tahu a je také útočištěm zvěře, zejména menších druhů, např. bažanta obecného a zajíce polního.

GPS pozice

N 49° 27.375', E 18° 4.040'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Radim Indrák
Tel.:774 750 717
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz