česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky a rezervace CHKO Beskydy

Přírodní rezervace Makyta

Přírodní rezervace chrání především zachovalé lesní porosty na severních svazích Makyty (923,3 m) a Valašské Kyčery (863 m). V komplexu rozsáhlých lesních porostů najdeme především horské bučiny s jedlí bělokorou a javorem klenem. Dále prameniště a suťové lesy dohromady tvořící prostředí vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů, především ptáků a velkých šelem.

Natura 2000

Přírodní rezervace Makyta je součástí Ptačí oblasti Horní Vsacko. V rezervaci je zvýšená ochrana populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého aj. spolu s jejich typickým životním prostředím.

Šelmy

Víte, že Beskydy jsou jediným místem v České republice, kde se vyskytují všechny tři velké šelmy najednou? Můžeme zde potkat jak ryse ostrovida, tak vlka evropského nebo i dokonce medvěda hnědého. Vlk, rys ani medvěd nepovažuje člověka za svou potravu. Za posledních sto let není z Evropy doložen žádný případ smrtelného napadení člověka vlkem ani rysem. Tyto šelmy člověku neublíží, k fyzickému střetu by mohlo dojít jen velmi výjimečně. Medvěd rovněž nevyhledává konflikty, avšak pokud ho překvapíte, může reagovat podrážděně. Zachovejte klid a dbejte následujících doporučení, která vám pomohou snížit riziko napadení. Nedívejte se medvědovi přímo do očí. Neutíkejte. Pokud vás medvěd sleduje, upusťte kus oděvu nebo jiný předmět, který může upoutat jeho pozornost. V žádném případě se nepokoušejte medvěda odehnat – nevykřikujte, nemávejte rukama nad hlavou. Pokud by vás medvěd napadl, nepokoušejte se utéct, ale klekněte si na zem, sbalte se do klubíčka, rukama si chraňte krk, lokty dejte ke kolenům. Chráníte si tak životně důležité orgány.

Užitečné informace

Pohotovostní telefon Horské služby: 606 769 010 stanice HS Kohútka 420 597 431 709 www.beskydy.cz/horskasluzba

GPS pozice

N 49° 15.657', E 18° 9.779'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Radim Indrák
Tel.:774 750 717
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz