česky english deutsch polski >>>

Přírodní památky a rezervace CHKO Beskydy

Přírodní památka Zubří

Přírodní památka nás upozorňuje na výskyt vzácného šafránu karpatského. Louka s výskytem této rostlinné perly je jedna z mála dosud dochovaných. Původně se totiž bohatě vyskytovala podél Zuberského potoka. Koncem března až začátkem dubna tady vykvétají desítky až stovky rostlin.

Na louce můžeme nalézt také mnoho dalších rostlinných druhů jako je: sněženka podsněžník, penízek modravý, sasanka hajní, violka srstnatá aj. Druhou lokalitu výskytu šafránu karpatského můžeme vidět asi 300 m severněji ve starém sadu. Jsou to jedny z mála lokalit šafránu karpatského v okrese Vsetín i v celém Zlínském kraji, další se nalézají až u Nového Hrozenkova na loukách ve vrcholové části hřbetu Javorníků u Kohútky a v údolí Brodská ve Vsetínských vrších.

Ochrana

Louka s šafránem karpatským je chráněna určitými omezeními, které musí majitel pozemku respektovat. Jedná se především o zachování kosení, zakázání hnojení, odvodňování, vypásání, trhání a vyrývání rostlin. Po změně majitele v osmdesátých letech 20. stol. došlo k poškození území novou výsadbou ovocných stromů, skládkováním stavebního materiálu a založením několika ohnišť. Tyto zásahy vedly ke zmenšení početnosti šafránu.

GPS pozice

N 49° 29.028', E 18° 5.340'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Radim Indrák
Tel.:774 750 717
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz