česky english deutsch polski <<<

Památné stromy CHKO Beskydy

Významné stromy Rožnova

V okolí města roste také několik stromů úctyhodného stáří a pozoruhodné velikosti, které představují nejen významné krajinné dominanty, ale tvoří i doprovodnou zeleň u drobné lidové architektury (křížů nebo kapliček) apod. Jmenujme např. mohutný dub letní na pastvinách východně od školního statku na Hradisku, lípu srdčitou u nadjezdu silnice do Vidče, alej lip na Hradisku, alej jírovce maďalu podél přístupové cesty ke statku Hradisko nebo jinan dvoulaločný u Společenské­ho domu.

Lípa srdčitá rostoucí u nadjezdu silnice do Vidče (Křížnice), s obvodem kmene 442 cm. Její věk je odhadován na 200 let.

Hruška polnička představující ojedinělý exemplář úctyhodných rozměrů (obvod kmene 336 cm). Nachází se v blízkosti hotelu Energetik.

Dub letní se nachází asi 150 metrů jihozápadně od božích muk v remízku nad Sokolovnou. Obvod kmene je 260 cm, stáří 150 až 200 let.

Vzácný jinan dvoulaločný, rostoucí u Společenského domu, náleží do rodu starobylých dřevin z období druhohor.

Jasan ztepilý, který vyniká pěknou korunou, roste u statku na Hradisku, na okraji lesa. Obvod kmene 381 cm. Vedle tohoto stromu se nachází skupinka starých lip, z kterých největší má obvod kmene 521 cm a její věk se odhaduje na 200 až 250 let.

Městský park – místo, kde je možné odpočívat i poznávat. V jeho vývoji lze vysledovat období, kdy měl být z něho park s cizokrajnými dřevinami, až po období, kdy se o něho nikdo nestaral a samovolně zarůstal. Dnes prochází úpravami, které zachovávají umělou výsadbu i druhovou skladbu, která plynule navazuje na rožnovské lesy.

Užitečné informace

AFSSDGS

AFSSDGS

GPS pozice

N 49° 27.146', E 18° 7.113'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz