česky english deutsch polski <<<

Přírodní památky a rezervace Jeseníků

NPP Javorový vrch

Nacházíte se na území zahrnující zalesněný hřeben a přilehlé svahy, které schází z Javorového vrchu. Je zde možno pozorovat řadu pozůstatků hald, terénních depresí, trychtýřovitých, příkopových i kaňonovitých propadlin, suťových kuželů i obnažených skalních stěn, včetně různou měrou zasutých ústí štol, větracích šachet a komínů. Celý povrch Javorového vrchu nese známky po starých kutacích pracích.

Kutací nářadí

Kutací nářadí

Nejstarší práce nelze přesně časově zasadit, protože jsou mnohokrát překryty pozdější těžbou. Nejucelenějším a nejrozsáhlejším známým podzemním prostorem je tzv. etážový důl, představující zřejmě staré důlní dílo „Simon a Juda“. Odsud do svahu jihozápadním směrem pokračuje spletitý systém starých chodeb, kde se prolínají dvě staré důlní míry „Rochus“ a „Hedwig“, jejichž současné vymezení není zcela jasné. Přístup do těchto částí podzemí, kde jsou největší sledovaná zimoviště netopýrů, je umožněn třemi známými vstupy, které jsou zabezpečeny. V podzemí se v minulosti těžila devonská železná ruda (zhruba od 13. století do roku 1870).

Devonská železná ruda

Devonská železná ruda

Nadmořská výška chráněného území se pohybuje mezi cca 780–990 m n.m. Lokalita byla v minulosti nazývána a známa pod názvem Ulrich (Ulrichberg). Současná stavba povrchu byla v historickém období spoluvytvářena rozsáhlou lidskou činností.

Lokalita je součástí PP Štola Pod Jelení cestou.

Ochrana přírody

a významného zimoviště netopýrů

GPS pozice

N 50° 3.213', E 17° 17.057'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz