česky english deutsch <<< >>>

Z Mostné hory na Varhošť

Hradiště

Přírodní památka Hradiště je z části zalesněná hora se skalnatými stepními loukami, skalnatými výběžky a rozsáhlými sutěmi na JZ svahu. Hora se nachází jihovýchodně od obce Hlinná cca 4 km od Litoměřic. Při východním okraji Hlinné u cesty vedoucí mezi Hradištěm a Holým vrchem projdete kolem košaté památné lípy malolisté.
Na Hradišti se mezi chráněné bylinné porosty, které zde můžete vidět(dnes již zřídka), řadí koniklec luční český (Pulsatilla pratensis), koniklec otevřený (P. patens) a jejich kříženec koniklec Hackelův (P. hackeli). Ze zvlášť chráněných druhů se dosud vyskytují tařice skalní(Aurinia saxatilis) a sasanka lesní (Anemone sylvestris) .
Pokud vystoupáte po žluté značce až na vrchol 545 m.n.m., nabídne se vám široký rozhled po okolí. S-SZ Varhošť a Holý vrch, J-JV Litoměřice a dále na horizontu Říp a také tzv. Malé Hradiště(454 m­.n.m.)- nižší subvrchol, který s horou těsně sousedí. Na jihozápadní straně jednoho ze skalnatých výběžků můžete objevit malou jeskyni. Absence pastvy, relativně silná imisní zátěž a změny půdní reakce jsou zřejmě hlavní příčiny mizení ochranářsky cenných druhů rostlin.

Hradiště

Hradiště

Hradiště

Hradiště

Koniklec otevřený

Koniklec otevřený

GPS pozice

N 50° 34.253', E 14° 6.834'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz