česky english deutsch <<< >>>

Úštěcké dědictví

MPR Úštěk

Výnosem MK ČSR ze dne 28.7.1980 o proh­lášení historického jádra města za městskou památkovou rezervaci se město Úštěk stává nejmenší MPR u nás. Památkovou rezervaci tvoří především v jádru města řada štítových domů, kostel a fara na západní části náměstí. Nejstarší domy byly původně dřevěné s kamennými sklepy. Na východní části náměstí se zachovaly pozdně gotické domy s podloubím.

Úštěk byl jako poddanské město vysazen pravděpodobně ve druhé polovině 13. století. Město bylo omezeno na vřetenovité náměstí, kterým procházela dálková cesta z Litoměřic do Lipého (České Lípy). Na obou jeho koncích byly postaveny věžovité brány, nazývané podle směru cesty. Na konci 14. století vložili Škopkové z Dubé do jižní části města nevelký hrad. Po vypálení za husitských válek (1428) bylo město znovu postaveno již převážně zděnými domy malých rozměrů. Ty byly rovněž zesíleny novými věžemi. V této době bylo opevnění hradu rodem Cardů doplněno jižně od náměstí tzv. Pikartskou věží. Během 16. století se celé město postupně dostalo do majetku Sezimů z Ústí, po roce 1621 staroměstských jezuitů. Ti po skončení třicetileté války postupně město zvelebovali stavbami nových objektů (hřbitovní kaple, fara) a přestavbami starších (zejména hradní palác). Po požáru roku 1756 byl postaven v letech 1764–72 i nový farní kostel. O rok později byl zrušen jezuitský řád a město postupně získalo samosprávu.

Péči o památky je v poslední době věnována mimořádná pozornost. Středověké domy kolem náměstí se postupně rekonstruují, oprav se dočkaly i významné sakrální stavby, např. chrám sv. Petra a Pavla nebo židovská synagoga. Prostředí městské památkové rezervace je velkolepou kulisou každoročních jarmarků, které probíhají v historickém duchu a jsou hojně navštěvovány.

Úštěk

Úštěk

Jarmark v Úštěku

Jarmark v Úštěku

Úštěk historické podloubí

Úštěk historické podloubí

Užitečné informace

www.mesto-ustek.com

www.mesto-ustek.cz

GPS pozice

N 50° 35.084', E 14° 20.577'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz