česky english deutsch >>>

Úštěcké dědictví

Židovský hřbitov

Úštěcký židovský hřbitov představuje ojedinělou židovskou památku vypovídající o historii místní židovské obce. Patří k nejstarším židovským pohřebištím v Čechách, založen byl nejpozději v 16. století. Kdysi byl založen v sousedství starého popraviště na Šibeničním vrchu. Díky tomu byl později tento kopec nazýván Židovský. Hřbitov náležel úštěcké vrchnosti a židé museli za jeho užívání platit nájemné. Zprvu hřbitov sloužil jen úštěckým židům, avšak od r. 1667 došlo k rozšíření hřbitova a začali zde být pohřbívání židé z okolních obcí.

Hřbitov byl rozšířen na přelomu 19. a 20. století o pozemek cca 20×50 m na severní straně. Nová část byla oplocena vysokou zdí z bílých cihel a současně byla přistavěna (nebo přestavěna) moderní obřadní síň s nízkou kopulí s kovovou krytinou. Po roce 1982 byla bohužel obřadní síň zbořena a spolu s velkou částí ohradní zdi rozkradena na materiál.

Po zániku úštěcké židovské obce za 2. sv. války byl hřbitov hrubě poničen a až do r. 2001 zůstal jeho stav žalostný. Teprve poté dostal příležitost ujmout se jej jeho současný vlastník objektu, kterým je Federace židovských obcí v ČR. Převážná část nákladů spojených s doposud probíhající rekonstrukcí objektu je s využitím příspěvků Nadačního fondu obětem holocaustu hrazena vlastníkem. Od r. 2004 s péčí o hřbitov pomáhá též místní občanské sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov. Objekt nyní obsahuje 211 náhrobků. Staré náhrobky mají dekorativní výzdobu, najdeme zde však i náhrobky moderní z konce 19. století. K významným pomníkům patří secesní hrobka rodiny Hellerových, která se nachází uprostřed hřbitova.

Hřbitov je umístěn asi 500 m jihozápadně od obce, na úpatí kopce mezi Úštěkem a obcí Lhota a pro návštěvníky je volně přístupný.

Hřbitov

Hřbitov

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Užitečné informace

Užitečné odkazy : www.fzo.cz
www.pamatky.kehilaprag.cz

www.synagoga-ustek.org
www.fondholocaust.cz

GPS pozice

N 50° 34.818', E 14° 19.894'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz