česky english deutsch <<< >>>

Milíčovský les

Druhová a věková skladba lesa

Stávající zastoupení dřevin – dub zimní a letní 66 %, lípa srdčitá 11 %, bříza bělokorá 9 %, smrk ztepilý 6 %, olše lepkavá 4 % a habr obecný 1 %. Lesnickou zajímavostí jsou jedinci třešně ptačí s výškou přes 25 metrů. Ideální (přirozené) zastoupení dřevin – dub zimní 75 %, habr obecný 14 %, buk lesní 4 %, olše lepkavá 4 %, vrba bílá 2 % a topol bílý 1 %.

Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území. Na území Milíčovského lesa převládají živná stanoviště nižších poloh. Tyto podmínky vyhovují zejména dubu, habru obecnému a lípě.

Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou v Milíčovském lese je 6. věková třída, tedy stromy ve věku 101 – 120 let, následuje 4. věková skupina (stromy ve věku 61 – 80 let) a 5. věková skupina (stromy ve věku 81 – 100 let). Velká část lesa je tedy relativně stará a výrazně chybí mladší porosty, což je důsledek minimální obnovy lesa v posledních 20 – 40 letech. Text vytvořen s využitím brožury Milíčovský les vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 1.465', E 14° 32.460'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz