česky english deutsch <<< >>>

Milíčovský les

Základní charakteristika lesa

Milíčovský les se nachází na katastrálním území Újezd. Rozloha lesa je 81,97 ha, z toho 75,4 ha připadá na lesní porosty a 6,57 ha tvoří nelesní plochy, jako jsou louky a cesty. Nejvíce zastoupenými dřevinami jsou dub zimní a habr obecný. V lese převládají živná stanoviště nižších poloh. Nejvíce zastoupenou věkovou třídou je 6. věková třída, tedy stromy ve věku 101 – 120 let. Vlastníkem lesa je Hlavní město Praha. Text vytvořen s využitím brožury Milíčovský les vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 1.306', E 14° 31.619'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz