česky english deutsch <<< >>>

Milíčovský les

Výstavba v blízkosti lesa

Problémem Milíčovského lesa je neustálé a plíživé přibližování zástavby k lesu. Ze strany Jižního Města to je obytný soubor Milíčovský les. V městské části Praha – Újezd v Kateřinkách to je projekt Viladomy Milíčovský les, Polyfunkční dům u Milíčovského lesa a nové rodinné domy. U jihovýchodního okraje lesa v Křeslicích je pak plánována rozsáhlá výstavba rodinných domů.

Tato výstavba s sebou nese mnoho problémů, které budou negativně ovlivňovat, nebo již ovlivňují celý les. Je třeba, aby se kompetentní orgány zamyslely nad územním plánem hl. m. Prahy a nepovolovaly další zástavbu zelených ploch v blízkosti Milíčovského lesa. Tento problém se netýká jenom Milíčovského lesa, ale všech zelených ploch a území v Praze.

GPS pozice

N 50° 1.039', E 14° 32.065'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz