česky english deutsch <<< >>>

Milíčovský les

Rybník Kančík

Kančík je průtočný rybník, napájený vodou z Milíčovského potoka. Rybník má významnou krajinotvornou i ekologickou funkci a patří do soustavy čtyř na sebe navazujících rybníků – Milíčovský, Kančík, Homolka a Vrah, které jsou součástí chráněného území přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Plocha hladiny je 2 025 m2, objem 2 000 m3. Okolí rybníka dominují spíše keřové vrby, jako jsou vrba šedavá a vrba křehká. Vodní plochu prorůstá společenstvo rdestu vzplývavého. V břehové, tzv. litorální, zóně můžeme spatřit kvést sítinu rozkladitou, kypreje vrbici nebo vrbinu obecnou. Lokálně, nicméně poměrně hojně, zde můžeme nalézt trsy kosatce žlutého. Z ptáků je možné zahlédnout kachnu divokou, slípku zelenonohou, lysku černou, ale i ledňáčka říčního, číhajícího na malé rybky. Rybník byl dlouhá léta ve špatném technickém stavu, a proto byla v roce 2008 provedena jeho celková oprava. Tato oprava zahrnovala odbahnění a vyčištění dna rybníka tak, aby nebyl zasažen břehový porost ani přilehlý mokřad. Dále byla opravena hráz a její návodní část byla opevněna lomovým kamenem. Vegetace na hrázi zůstala v největší možné míře zachována. V rámci oprav rybníka a revitalizace okolí byl také opraven výtok z Milíčovského rybníka a hrázka pod rybníkem Kančík, která vytváří malý mokřad nad rybníkem Homolka. Text vytvořen s využitím brožury Botič – Milíčov vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 1.559', E 14° 32.473'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz