česky english deutsch <<< >>>

Milíčovský les

Milíčovský rybník

Je největší ze soustavy Milíčovských rybníků s rozlohou 3,24 ha. Rybník je domovem vodních ptáků (lyska černá, potápka malá, polák chocholačka, slípka zelenonohá, labuť velká, volavka popelavá, kulík říční) a významným útočištěm obojživelníků a plazů, např. skokana zeleného, kuňky obecné a užovky obojkové. Často je zde možné pozorovat ledňáčka, lovícího malé rybky. V zimě je rybník využíván obyvateli Jižního Města k bruslení. Text vytvořen s využitím brožury Botič – Milíčov vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 1.559', E 14° 32.473'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz