česky english deutsch <<< >>>

Milíčovský les

Milíčovské rybníky

Milíčovské rybníky byly vybudovány na bývalých mokřadech a prameništích a nachází se na Milíčovském potoce, který je přítokem Botiče. Od západu k východu se jmenují: Milíčovský, Kančík, Homolka, Vrah a někdy je k nim řazena i retenční nádrž Milíčov. Stáří rybníků nelze přesně určit, podle starých dubů na hrázi rybníka Homolka je však jisté, že zde rybníky existují už několik set let. Celá tato lokalita je velmi významná výskytem řady chráněných druhů živočichů a rostlin, zejména obojživelníků a plazů. Území je také významným hnízdištěm ptactva. Největší z těchto rybníků je Milíčovský rybník. Nejmenší je pak rybník Kančík, který byl v roce 2008 odbahněn a opraven. V rámci těchto oprav a revitalizace okolí byl také opraven výtok z Milíčovského rybníka a hrázka pod rybníkem Kančík, která vytváří malý mokřad nad rybníkem Homolka. Text vytvořen s využitím brožury Botič – Milíčov vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 1.559', E 14° 32.473'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz