česky english deutsch <<< >>>

Praha - Petrovice

Římskokatolická farnost

Středověká farnost u kostela sv. Jakuba existovala už ve 14. století, zmiňují se o tom prameny z doby Karla IV. Není ale známo, jestli k ní náležely jiné vsi než Petrovice. Faktem je, že ve 14. století byly farními všechny tehdy v okolí existující kostely (Narození Panny Marie v Záběhlicích, Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, Všech svatých v Uhříněvsi, sv. Petra v Dubečku, sv. Markéty v Královicích, sv. Ondřeje v Kolovratech, sv. Prokopa v Čestlicích, Narození Panny Marie v Průhonicích). Petrovická farnost tedy pravděpodobně příliš velká nebyla.

Tak jako všude v okolních kostelech začalo se i u sv. Jakuba sloužit v husitských dobách podobojí. Roku 1624 však musel kališnický farář z rozkazu císaře Ferdinanda II. zdejší farnost opustit a obec připadla pod duchovní správu čestlické fary. V pobělohorské době byl katolických duchovních nedostatek, a tak ani Čestlice neměly vlastního faráře. Dlouhá léta sem přicházeli sloužit nedělní a sváteční bohoslužby jezuité z koleje na Starém Městě pražském. Teprve roku 1678 zde znovu ustavili faráře a přiřkli farnosti pole a desátky na jeho živobytí. Sv. Jakub se stal filiálním kostelem farního kostela sv. Prokopa v Čestlicích, odkud přicházeli duchovní po několik století konat mše i do Petrovic. Římsko-katolická farnost Praha-Petrovice u sv. Jakuba Staršího byla obnovena 14. ledna 1996 při slavnostní mši, kterou sloužil kardinál a pražský arcibiskup Miloslav Vlk. Prvofarářem se stal polský duchovní P. Romuald Brudnowski. Dnes je duchovním správcem petrovické farnosti administrátor RNDr. et Mgr. Miloš František Převrátil.

GPS pozice

N 50° 2.099', E 14° 33.352'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz