česky english deutsch <<< >>>

Po vrcholech CHKO České středohoří

Lipská hora

Vysoká, strmá hora znělcového původu je v ochranném režimu přírodní rezervace, který je uplatňován na jižní polovině svahů a v její vrcholové části. Výrazně asymetrický suk jehož vrchol dosahuje až 689 m.n.m., dominuje nad kotlinou horní Modly 9 km západně od Lovosic nad vsí Lipá.

Lipská hora

Lipská hora

Četné skalní výchozy a zejména vrcholové skalní plotny ukazují přírodní deskovitý rozpad horniny. Jednotlivé uvolněné desky se stávají součástí pohyblivých sutí na svazích, které jsou místy nakloněny až 40°.

sutě

sutě

Daří se zde acidofilním( kyselomilným) druhům rostlin. Ze vzácných druhů se zde vyskytuje např. hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus) nebo medvědice léčivá (Arctostaphylos uva-ursi). Ostatní části hory pokrývají rozmanité křovinaté a lesní porosty od březového lesa přes lipový les na sutích až po teplomilnou doubravu a dubohabrový les. Převažující dřeviny jsou dub letní, zimní a bříza. K udržení vývoje cenných skalních společenstev u vrcholu je zapotřebí provádět asanační zásahy k potlačení nadměrného rozšiřování křovin.

Hvozdík sivý

Hvozdík sivý

Fauna je bohatá, avšak prozkoumanost bezobratlých poměrně nízká. Ze zvláště chráněných brouků se zde vyskytuje roháč obecný. Na vrchol vede obtížný, pouze pěší výstup, po červené z obce Lhoty nebo z Medvědic. Rozhled k západu a na jih je ohromný. Jsou vidět známé dominanty od Lovoše přes Sutomskou horu, Košťálov, Oltářík, Solanskou horu až po Hradišťany.

GPS pozice

N 50° 30.782', E 13° 54.536'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz