česky english deutsch <<< >>>

Po vrcholech CHKO České středohoří

Borečský vrch - fauna a flóra

Hodnota živé přírody na Borečském vrchu spočívá ve velké pestrosti výskytu jednotlivých vzácných druhů rostlin a živočichů. Díky vyšší vlhkosti půdy v souvislosti se severní až západní orientací svahů zde můžeme pozorovat od jara do konce léta řadu druhů rostlin v květu. K nejvíce ohroženým druhům rostlin patří koniklec otevřený (Pulsatilla patens), hvozdík pyšný (Dianthus superbus L.), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago L.)nebo třemdava bílá(Dictamnus albus).

Bělozářka Liliovitá

Bělozářka Liliovitá

Koniklec otevřený

Koniklec otevřený

Na výše položených svazích se nachází vegetace opadavých křovin, polopřirozených suchých trávníků a skalních vegetací. Na dostatečně zpevněných sutích rostliny jako např. řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea)nebo hvozdík pyšný. Sutě hlavně na severním svahu Borče zpevňují dřeviny jako je bříza bělokorá(Betula pendula), lípa srdčitá(Tilia cordata) nebo jeřáb obecný(Sorbus aucuparia). Ve specifickém prostředí pohyblivých sutí přežívá poměrně malý počet druhů rostlin, převážně těch, které snášejí zvýšenou kyselost podkladu. Někdy lze i v zimě na dně jam pozorovat čilý život uprostřed spící přírody. Objevují se tam např. květy sedmikrásek. Na specifické mikroklimatické poměry je vázán výskyt rostlinstva nesnášející pokles teploty pod 0°C. Za zmínku stojí výskyt játrovky ( Targionia hypophylla), česky borečky vzácné.

Borečka Vzácná

Borečka Vzácná

Z fauny a zástupců obojživelníků se zde vyskytuje mlok skvrnitý(Salamandra salamandra) nebo ropucha zelená(Bufo viridis). Balvanité sutě mohou sloužit jako úkryt několika druhů netopýrů ( např. netopýr vousatý-Myotis mystacinus). V sutích žije několik specializovaných druhů hmyzu, např. střevlíkovitý brouk (Pterostichus negligens). Vzácností je zde také hrobařík druhu (Choleva lederiana). Z ptáků jsou tu hlavně pěvci, ale je zde možnost zahlédnout dva z dravců- jestřába lesního(Accipiter gentilis) a krahujce obecného(Accipiter nisus).

GPS pozice

N 50° 30.846', E 13° 59.220'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz