česky english deutsch <<< >>>

Po vrcholech CHKO České středohoří

Borečský vrch - sever

Boreč je 446 m vysoká, zalesněná trachytová kupa. Nachází se 4 km západně od Lovosic, mezi vsí Boreč a Režný Újezd, odkud také vede naučná stezka. Začíná na severním úpatí, které je nesouvisle zalesněné se stupňovitě uspořádaným terénem. V podloží převládají druhohorní usazeniny mořského původu- slínovce a jílovité vápence křídového útvaru, kterými ve třetihorním období prorazilo trachytové magma. Trachytová hornina má díky přirozenému rozpukání a vlivem mrazového zvětrávání charakteristickou deskovitou odlučnost. Po odkrytí podpovrchového trachytového tělesa se na jeho svazích a úpatí hromadily hrubé zvětraliny- balvany. Ty působením na okolní měkké podloží vyvolávají sesuvy. Tyto sesuvy se opakují v závislosti na srážkových podmínkách. Vegetace se postupně rozšiřuje po smykových plochách, a tím je stabilizuje.

Na svahu s menším sklonem došlo k úplnému zazemnění suti. Mezery mezi kameny jsou vyplněny zeminou a opadankou. Naopak na prudkých svazích vulkanického tělesa se vlivem povrchového zvětrávání uvolňuje množství horninových úlomků, které se hromadí v nižších místech. Chladná suťová pole na severním svahu Borečského vrchu zakrývají rozpukaný horninový masiv se systémem ventarol. O výskytu těchto mikroexhalací se více dozvíte na dalším zastavení.

Borečský vrch

Borečský vrch

Boreč – sutě

Boreč – sutě

GPS pozice

N 50° 30.988', E 13° 59.399'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz