česky english deutsch <<<

Kunratický les

Sekvojovec obrovský Sequoiadendron giganteum

Zvaný též mamutí strom, je nejmohutnější strom na Zemi. Sekvojovec obrovský patří do kdysi bohatě zastoupené skupiny jehličnanů, které prodělaly svůj rozkvět ve druhohorách, v období křídy (období dinosaurů). Tento strom jako botanický druh byl evropské civilizaci neznámý až do roku 1841. Vzácnost sekvojovce byla brzy rozpoznána, a tak byl tento druh chráněn před těžbou a v místech jeho výskytu byly vyhlášeny přírodní parky.

Sekvojovec obrovský je velkolepý strom impozantních rozměrů. Po celý rok zelený, až 80 m vysoký jehličnan s kuželovitou korunou a poměrně hustým zavětvením. Sekvojovec obrovský se dnes v přírodě vyskytuje pouze ve výškách mezi 1500 až 2500 m nad mořem, a to na západních svazích Sierry Nevady v Kalifornii, v Evropě však byl již dříve hojně vysazován jako okrasná dřevina v parcích. Sekvojovce obrovské dosahují biblického věku, i když nepatří k nejstarším stromům (nejstarší strom je borovice osinatá, která se dožívá až 4700 let). Přesto věk 2000–3000 let znamená věk vskutku pozoruhodný. Sekvojovci obrovskému patří prvenství jako nejmohutnějšímu živému organismu na naší planetě. Uvedený primát náleží exempláři s názvem Generál Sherman, který se nachází v rezervaci Sequoia National Park v Kalifornii (USA), je vysoký 83 m a obvod jeho kmene měří 24 m.

V Kunratickém lese můžete sekvojovec spatřit v lesní školce (2 ks) a také na zahradě hájovny. V lesní školce, rostou dva mohutné sekvojovce. Zdejší jedinci byli vypěstováni ze semen Ratměřických sekvojovců, které nechal do tamější zámecké zahrady nedaleko Benešova vysadit hrabě Chotek. Obvody jejich kmenů měří 340 a 335 cm a každým rokem se výrazně zvětšují. Kuželovité koruny dosahují výšek 34,5 a 35 m. Tyto impozantní vždyzelené stromy upoutají svým vzrůstem snad každého kolemjdoucího.

GPS pozice

N 50° 2.112', E 14° 28.082'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz