česky english deutsch <<< >>>

Kunratický les

Studánka Habrovka

Již zaniklou studánku (dlouhodobě bez vody) tvoří zídka z bílých cihel široká 85 cm, vystupující 30 cm nad úroveň terénu. Před zídkou je betonová jímka o rozměrech 40×26 cm, hluboká 20 cm (původně možná hlubší – je zanesená hlínou). Ze zídky ústí do jímky pod úrovní okolního terénu plastová trubka o průměru 4 cm. Z jímky býval odtok směrem do rokle.

Studánka bývala odnepaměti využívána jako zdroj vody (Eduard Ureš vzpomínal, že mu „jedna paní řekla, že jako dítě ji posílala babička k této studánce pro vodu“). Původně voda údajně vytékala z malé jeskyňky ve stráni, později byla přehrazena zdí s trubkou. V roce 1980 upravili studánku do dnešní podoby pan Horymír Čermák z Krče se svým synem. Studánka byla přikryta plechovým poklopem. Bohužel na jaře 1983 se z ní ztratila voda (pravděpodobně v souvislosti s výstavbou sídliště Roztyly). Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 1.840', E 14° 27.830'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz