česky english deutsch <<< >>>

Kunratický les

Studánka Žofinka

Pramen je umístěn na plošině, vyložené žulovými kameny a částečně zapuštěné do svahu. Kruhová jímka z žulových kostek o průměru 65 cm, hluboká 62 cm. Voda odtéká pod dlážděným prostranstvím do potoka. Studánka je kryta stříškou z prken na třech kovových podpěrách, jejímž základem je kolo od vozu. Přístup ke studánce je po dřevěné lávce.

Studánka byla vybudována Eduardem Urešem na konci 70. let na žádost lesního Macháčka, protože bažina podmačovala cestu (při tom byly objeveny základy starší zaniklé studánky). Původně šlo pouze o hlinitou jímku s gumovou hadicí. Roku 1980 zde byla postavena vybetonovaná jímka s kamenným stropem a zděnou cihlovou čelní přehradou s trubkovým přepadem, ta byla přestavěna v roce 1983 a znovu po poškození mrazem 1985. Současná podoba, kterou vytvořily zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy, pochází ze začátku 90. let, opravena byla někdy mezi lety 2001 – 2005. Jméno pravděpodobně souvisí s nedalekou studánkou Václavkou (Žofie Bavorská – 2. manželka krále Václava IV.). Někdy se nazývá také Pod Novým hradem. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 1.132', E 14° 28.172'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz