česky english deutsch <<< >>>

Kunratický les

Nový hrad u Kunratic

Nový hrad u Kunratic (někdy také Nový hrádek) je zřícenina královského gotického hradu ležící na lesnaté ostrožně obtékané Kunratickým potokem. Stavbu hradu nařídil král Václav IV. roku 1411 a již z roku 1412 existují záznamy o králově pobytu na hradě. Roku 1419 zde král zemřel a roku 1421 po dobytí a následném vypálení pražským husitským vojskem zanikl rovněž Nový hrad.

Nový hrad byl tvořen paláci a hranolovou věží se dvěma vstupními bránami. Neopevněné předhradí bylo od hradu odděleno další hradbou s příkopem. Hrad neměl dlouhého trvání, nejdůležitější skutečností z jeho historie byla smrt Václava IV. 16. srpna 1419. V polovině prosince 1420 byl hrad obležen pražany (husitským vojskem), 27. ledna 1421 byl definitivně dobyt a zdevastovaný zapálen.

Žádný panovník už neprojevil zájem ho obnovit. Zbytky kamenných zdí byly později částečně rozebrány na okolní stavby. Od roku 1735 do konce 18. století však byla ve zřícenině kaple sv. Jana Nepomuckého. Na konci 19. století byl hrad srovnán se zemí do úrovně sklepů, protože zdi byly nestabilní a nebezpečné pro děti, které si sem chodily hrát. V místě bývaly také lomy na břidlici. Dodnes se zachovaly jen skromné zbytky zdí obdélného paláce a věže. V předhradí jsou stále patrné zbytky husitských valů z doby obléhání hradu. Zříceniny hradu jsou celoročně volně přístupné. Od roku 1934 prochází přes zříceninu trasa každoročního běhu Velká kunratická. Výstup od Kunratického potoka k Hrádku (jak se mezi závodníky a organizátory Nový hrad označuje) je nejtěžší a nejobávanější, ale pro mnohé závodníky i nejlákavější místo celého závodu.

GPS pozice

N 50° 1.158', E 14° 28.306'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz