česky english deutsch <<< >>>

Kunratický les

Přibližování zástavby k lesu

Problémem, který nesouvisí přímo s rekreací, ale s ochranou přírody v Kunratickém lese je neustálé a plíživé přibližování zástavby k lesu. V Krči je to výstavba bytových domů (Zelené údolí), na Chodově gigantické obchodní centrum, v Kunraticích zase rodinné domy, tato výstavba s sebou nese mnoho problémů, které budou negativně ovlivňovat, nebo již ovlivňují Kunratický les. Je třeba, aby se kompetentní orgány zamyslely nad územním plánem hl. m. Prahy a nepovolovaly další zástavbu ploch v blízkosti Kunratického lesa. Problém zástavby volných ploch se týká celého území Prahy.

GPS pozice

N 50° 1.278', E 14° 28.945'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz