česky english deutsch <<< >>>

Kunratický les

Památné stromy v Kunratickém lese

3 duby letní (Quercus robur L.) blízko ulice U Kunratického lesa. Obvody kmenů jsou v rozmezí 274 – 362 centimetrů, výška stromů: 17 – 28 metrů, věk: 130 – 222 let.

Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny a v neposlední řadě dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínající historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje.

Památné stromy patří mezi významné prvky kulturní krajiny – jsou součástí krajinné zeleně, někdy označované za zeleň (stromy) rostoucí mimo les nebo dřeviny rostoucí mimo les. Tím jsou památné stromy zároveň součástí vegetačního pokryvu v krajině. Památné stromy v krajině plní všechny obecné funkce krajinné zeleně – estetickou, mikroklimatickou, biologickou, protierozní, půdoochrannou, hygienickou a další. Vzhledem ke specifickému poslání památných stromů je zvýrazněna jejich funkce krajinotvorná u významných krajinných dominant, estetická působením svojí mohutností vzrůstu, dlouhověkostí, malebností kmene, koruny, habitu a historická u stromů, k nimž se váže historická událost, pověst, významná osobnost a podobně.

Hraniční kunratický dub letní (Quercus robur L.) – N 50°01.736, E 14°29.256 Mohutný dub, pod jehož korunou projde denně spousta lidí, byl už starým stromem, když vyrůstala okolní zástavba sídlišť. Pověst říká, že dub byl vysazen roku 1410, ale stáří 600 let je značně nadsazené. Pravděpodobně byl vysazen ve 2. polovině 18. století za vlády Marie Terezie, když byly přeměřovány hranice a katastry. Obvod kmene je 424 centimetrů, výška 18 metrů.

GPS pozice

N 50° 1.558', E 14° 29.242'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz