česky english deutsch <<< >>>

Kunratický les

Základní charakteristika lesa

Kunratický les se nachází na katastrálních územích Krč, Michle, Kunratice a Chodov. Rozloha lesa je 284 ha, z toho 278 ha jsou lesní porosty a 6 ha tvoří nelesní plochy, jako jsou louky a cesty. Nejvíce zastoupenými dřevinami jsou dub zimní, smrk ztepilý a borovice lesní. V lese převládají kyselá stanoviště nižších poloh. Nejvíce zastoupenou věkovou třídou porostů je 5. věková třída, porosty ve věku 81 – 100 let, výrazné je také zastoupení porostů nad 141 let. Text vytvořen s využitím brožury Kunratický les vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 1.628', E 14° 27.960'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz