česky english deutsch >>>

Kunratický les

Rekreační využívání Kunratického lesa

Podle výzkumu, který v letech 2003 – 2004, realizoval Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., navštíví Kunratický les přibližně 695 000 osob za rok. Zatížení lesa je tedy 2380 návštěv na hektar za rok. Výzkum se zaměřil také na mapování cestní sítě. Výsledky ukazují, že síť všech druhů cest je v Kunratickém lese poměrně hustá. Zajímavým zjištěním je délka (cca 33 km) i plocha (téměř 1 % z celkové plochy lesa) vyšlapaných pěšin a cest, což souvisí s velkým zatížením území rekreačními aktivitami.

Nejvíce negativním dopadem rekreace na les je určitě sešlap (svědčí o tom velké množství vyšlapaných či vyježděných pěšin a pěšinek) a s tím související zvýšená eroze především na svazích nad Fakultní Thomayerovou nemocnicí. Velký podíl na erozi mají cyklisté, kteří často využívají Kunratický les jako cyklokrosový prostor. Bylo by žádoucí znesnadnit přístup do svahů nebo se pokusit zamaskovat nežádoucí pěšiny.

Problémem je také volné pobíhání psů v lese (psi plaší zvěř, ale ohrožují i ostatní návštěvníky). Velké procento návštěvníků se psy si prostor lesa plete s plochou pro volné pobíhání psů. Možná je to způsobeno nedostatečnou informovaností.

GPS pozice

N 50° 1.602', E 14° 29.200'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz