česky english deutsch <<< >>>

Chuchelský háj

Základní charakteristika lesa

Chuchelský háj se nachází na katastrálním území Malá Chuchle a Velká Chuchle. Rozloha Chuchelského háje je 149,14 ha, z toho 145 ha připadá na lesní porosty a 4,14 ha tvoří nelesní plochy, jako jsou louky a cesty. Nejvíce zastoupenými dřevinami jsou dub letní a zimní, trnovník akát, borovice lesní. V Chuchelském háji převládají živná stanoviště nižších poloh. Nejvíce zastoupenou věkovou třídou je 3. věková třída, tedy porosty ve věku 41 – 60 let, následuje 7. věková třída, porosty ve věku 121–140 let. Vlastníkem lesa je Hlavní město Praha. Text vytvořen s využitím brožury Chuchelský háj vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 1.358', E 14° 23.036'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz