česky english deutsch <<< >>>

Chuchelský háj

Přírodní rezervace Chuchelský háj

Přírodní rezervace Chuchelský háj se rozkládá na svahu mezi obcemi Velká Chuchle a Malá Chuchle. Rezervace zahrnuje původní lesní porosty a také skalnatý svah pod kostelem sv. Jana Nepomuckého s výskytem vzácných rostlin vázaných na skalní stepi. Důvodem pro vyhlášení přírodní rezervace byla snaha o zachování původního lesa s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů spolu s cennými společenstvy skalních stepí. Skalní podloží je velmi pestré a je tvořeno diabasy, břidlicemi, vápenci, pískovci a křemenci.

Na tomto území se dochovaly původní listnaté lesní porosty pouze v malé míře ovlivněné výsadbou nepůvodních dřevin jako je borovice černá a trnovník akát. Původní lesy mají bohatý bylinný podrost s řadou druhů kvetoucích na jaře před olistěním jako je například jaterník podléška, ptačinec velkokvětý, hrachor jarní aj. Z diabasové skály byl popsán nový druh kosatců – kosatec bezlistý český. Na skalách roste česnek chlumní a rozchodník bílý. Na území rezervace bylo nalezeno mnoho reliktních teplomilných brouků skalních stepí, vyskytuje se zde krajník hnědý a roháč velký, hnízdí zde asi 40 druhů ptáků, převážně pěvců. Ze silně ohrožených druhů se zde vyskytuje žluva hajní a velmi vzácně dudek chocholatý. Ze savců můžeme potkat například plcha velkého, kunu lesní, jezevce lesního a lišku obecnou.

GPS pozice

N 50° 1.370', E 14° 23.175'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz