česky english deutsch <<< >>>

Chuchelský háj

Mariánský pramen

Studánku tvoří kamenná prohnutá stupňovitá zeď s výrazným kulovitým kamenem na nejvyšším místě (podobou připomínající památník) o rozpětí 4,5 m a výšce 2 m. V ose pod kamenem v omítkové destičce vyryto „opraveno LP 1946“. Pod ní ústí kovová trubka. Voda stéká do odtokové stružky překryté jednoduchým dřevěným můstkem.

Asi o 7 m severněji přímo nad potokem najdeme výrazný výtok vody z kovové roury, kudy odtéká přebytek vody z pramene. Vlastní pramen však leží asi o 50 metrů výše v boční rokli západně od studánky pod oltářem ”jeskynní” kaple Panny Marie. V roce 2007 zde Český hydrometeorologický ústav umístil nový objekt své monitorovací sítě a to těsně nad opěrnou zídkou studánky. Voda tedy nejprve protéká měřícím objektem a teprve potom do vlastní studánky. Tato instalace je ukázkou necitlivosti pracovníků ČHMÚ k prameni i k lokalitě přírodně, esteticky a historicky významné. Voda je z pramene vedena trubkou pod podlahou kaple a pod zemí až k objektu studánky.

Kaple Panny Marie, která dala studánce jméno, pochází z 2. pol. 18. stol. Pramen zásoboval vodou malochuchelské lázně, které zaznamenaly velký rozkvět v 18. a 19. století nejen jako lázně, ale i jako významné letovisko nedaleko Prahy.

Voda má vysoký obsah hořčíku. Roku 1760 ji prohlásil dr. Scrinci za minerální (dle dnešních měřítek však nemá balneologický význam). Pramen byl zdrojem vody pro Malou Chuchli až do roku 1984, kdy byla Chuchle připojena na pražský vodovod.

Voda dříve stékala žlábkem ve zvláštním mechem porostlém útvaru, který přirozeně vznikl nárůstem travertinu. Tento zajímavý útvar však před časem neznámý vandal zničil. Nyní se však znovu vytváří.

GPS pozice

N 50° 1.502', E 14° 23.276'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz