česky english deutsch <<< >>>

Chuchelský háj

Joachim Barrande

Joachim Barrande (1799 – 1883) byl slavný a významný paleontolog. Vystudoval pařížskou polytechniku, krátkou dobu působil v Praze jako vychovatel následníka francouzského trůnu prince Jindřicha a pak zde již zůstal. Jako zeměměřič se zúčastnil stavby koňské železniční dráhy z Křivoklátu do Radnic a do Plzně. Při těchto pracích ho zaujaly hojné otisky mořských živočichů v břidličnaté hornině, začal je sbírat a studovat. Během 45 let tak vzniklo největší paleontologické dílo, jaké kdy napsal jediný člověk.

Průzkumy a práce se sbírkami Barrandovi zabíraly téměř veškerý čas a dožadovaly se velkého množství finančních prostředků. Poskytovali mu je především hrabě Chambord a Císařská akademie ve Vídni, kterou ale o příspěvek musel každým rokem žádat znovu. Od roku 1852 postupně téměř 30 let tvořil a vydával encyklopedii Silurský systém středních Čech (Système silurien du centre de la Bohême). Do roku 1881 vyšlo 22 svazků. Psal do ní texty, dělal náčrty budoucích litografií, vedl kvůli ní různorodou korespondenci a pro inspiraci i cestoval do zahraničí. Na téměř 6 000 stranách doplněných více než 1 000 litogra­fickými tabulemi s desítkami ukázek popsal přes 3 500 druhů zkamenělých organismů. Jde o nejrozsáhlejší vědeckou práci všech dob, kterou vytvořil jeden člověk. Po Barrandově smrti se podařilo vydat ještě dalších 7 svazků encyklopedie.

Svoji obrovskou a cennou sbírku zkamenělin, čítající přes 50000 dokladových exemplářů k publikovanému dílu, odkázal Českému (nyní Národnímu) muzeu v Praze. Je trvale uložena v jeho paleontologickém oddělení, je soustavně doplňována novými sběry a každoročně jí využívají ke studiu desítky českých a zahraničních badatelů.

GPS pozice

N 50° 1.788', E 14° 23.866'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz