česky english deutsch <<< >>>

Chuchelský háj

Národní přírodní památka Barrandovské skály

NPR Barrandovské skály se nachází na levém břehu Vltavy, mezi pražskými městskými částmi Hlubočepy a Malá Chuchle, poblíž Barrandovského mostu. Skály se táhnou v délce dvou kilometrů jako pás skalních srázů. Jejich rozloha je 11,5712 ha. Předmětem ochrany je unikátní geologický profil, který dokumentuje vývoj pražské prvohorní pánve v siluru a devonu a také zdejší jedinečné nálezy zkamenělin, které dokazují život v tomto období. Barrandovské skály jsou unikátní ukázkou prvohorních vápenců. Nalézají se zde trilobiti.

Barrandovské skály jsou součástí Barrandienu. Stejně jako on jsou pojmenovány po Joachimu Barrandovi, který má na skále 4,8 m dlouhou a 1,5 m vysokou pamětní desku. Flora je s ohledem na skalnatý povrch zastoupena poměrně skromně. Vyskytují se zde akát, mahalebka, borovice černá a nálety jasanu. Faunu zastupují teplomilní bezobratlí, motýli, plži. Vyskytuje se zde i ještěrka obecná, z ptáků můžeme zmínit pěnici pokřovní, budníčka menšího, strnada obecného nebo straku obecnou.

GPS pozice

N 50° 1.788', E 14° 23.866'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz