česky deutsch <<< >>>

Okolí Vidimi

Bukový les – původní lesní skladba

Přirozené lesy v okolí jsou převážně kyselé (acidofilní) bučiny a borové doubravy. S oběma typy lesů se můžeme setkat v nedalekém okolí a oba typy je možno názorně porovnat. Zdejší kyselé bukové lesy mají velice chudé bylinné parto, rostou zde sem tam nějaké traviny. Je to způsobeno kyselou půdou, velkým zastíněním rozložitých bukových korun a charakterem opadaného bukového listí, které je velmi trvanlivé a velmi pomalu se rozkládá. Rozklad listí může trvat až tři roky a tato skutečnost velmi znesnadňuje klíčení semínek rostlin. Na druhou stranu lesy dubové mají podrost poměrně pestrý. Rozprostírají se zde koberce mechů a lišejníků, až půl metru vysoké keříky brusnice borůvky a nižší vřesy a brusnice brusinkya. V širším okolí je možno vidět i zbytky tzv. květnatých bučin. Od kyselých bučin v okolí se liší zcela zásadně – nevyrůstají na kyselém podloží a na jaře zde vykvétá hájová květena a množství vzácných bylin, jako jsou některé orchideje (vstavač nachový nebo kruštík červenohnědý). Mají často pralesní charakter. Květnaté bučiny patří k nejcennějším lesním společenstvím na Kokořínsku, i v celé naší zemi. V České krajině můžete vidět časté smrkové lesy (monokultury), které nejsou pro naše zeměpisné šířky přirozené, přirozeně rostou například v severské tajze nebo ve vyšších horských polohách. Na většině našeho území jsou přirozené lesy listnaté, skládající se z buku, dubu, lípy nebo habru, až smíšené, z menší části pak jehličnaté, kdy by měla dominovat jedle a hodně za ní se objevuje smrk.

GPS pozice

N 50° 28.627', E 14° 31.514'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
Miroslav Lupač
David Kunssberger
Tel.:222 710 253
e-mail:david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz