česky deutsch <<< >>>

Okolí Vidimi

Starý zámek

Ve 13. století tu stával skalní hrad, na kterém prý pobýval v roce 1318 jakýsi pán Půta z Vidimi. Ve 14. století přešla okolní panství, včetně Starého zámku, pod velmi mocný rod Berků z Dubé. Berkové z Dubé ovládali velkou část severních Čech (oblast Kokořínska až Lužických hor) a patřili jim takové hrady jako Kokořín, Houska, Sloup v Lužických horách nebo Bezděz, který od nich odkoupil sám Karel IV. Rod Berků z Dubé je dále spojen s mnohými drobnými zříceninami často bezejmenných hradů a tvrzí v nedalekém i vzdálenějším okolí. Z tohoto hradu se do dnešních dnů mnoho nedochovalo. I to málo nám však napovídá dostatek o jeho podobě. Hrad tvořilo tzv. předhradí a jádro hradu ve skalním bloku, obě části jsou od sebe odděleny hlubokým příkopem. Do skály jsou vysekány 4 světničky a mnoho zářezů (tzv. dražé) do nichž se vkládalo dřevěné ohrazení. Hrad byl tedy z velké části dřevěný. Nejnápadnějším reliktem je do skály vytesaná okrouhlá cisterna na vodu. Archeologické nálezy, které zde byly učiněny, jsou datovány do 2. poloviny 15. století. Podobu hradu nahlodal nejen zub času, ale i těžba pískovce v 19. století. Byla například odtěžena velká část historické přístupové komunikace.

GPS pozice

N 50° 28.150', E 14° 30.784'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
Miroslav Lupač
David Kunssberger
Tel.:222 710 253
e-mail:david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz