česky deutsch <<< >>>

Modřanské tůně

Vegetace Modřanských tůní

Zřejmě nejcennější je makrofytní vegetace přirozeně eutrofních (na živiny bohatých) a mezotrofních (se středním obsahem živin) vod. Některé tůně jsou téměř celé pokryty drobnými zelenými lístečky, volně ležícími na hladině, jedná se o okřehek menší. Další bezkořennou rostlinou, vznášící se ve vodě a dominující ve většině tůní, je růžkatec ostnitý, připomínající přesličku, často používaný v akvaristice. Z dalších druhů byl pozorován žabník jitrocelový, rostlina s bílými květy, jejíž druhové jméno napovídá o vzhledu listů vyčnívajících nad hladinou, či bublinatka jižní, volně se vznášející masožravá rostlina se žlutými květy. Některé její listy byly přeměřeny v lapající zařízení, do kterých chytá drobné živočichy. Okraje tůní jsou charakterizovány porosty zařaditelnými mezi rákosiny eutrofních stojatých vod. Nápadně v nich dominuje chrastice rákosovitá, mohutná tráva s dlouhými podzemními výběžky, méně orobinec širolistý, s typickým květenstvím, lidově označovanému „doutníky“. Z dalších druhů jsou to typičtí zástupci: kopřiva dvoudomá, máta vodní, vrbina obecná, mochna husí, hluchavka skvrnitá, kostival lékařský a druhy vodomilných trav.

Z dřevin zde rostou zástupci lužních lesů, olše a několik druhů vrb. Dále dub letní, jilm vaz, jasan ztepilý a topol osika. Dříve uváděný výskyt topolu černého může být ve skutečnosti dnes již častější kříženec, topol kanadský. Stromy jsou ověšeny liánami: chmelem otáčivým a loubincem popínavým, lidově zvaným „psí víno“. Mimo druhů zajímavých a botanicky cenných se zde vyskytují i druhy nepůvodní, zdomácnělé, které se u nás snadno a rychle šíří. Rostlina s bílým drobným květenstvím, turanka kanadská, žlutě kvetoucí zlatobýl kanadský, původně himalájská netýkavka žláznatá, silně invazní druhy křídlatek a severoamerický strom, trnovník akát.

GPS pozice

N 49° 59.718', E 14° 24.123'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
Miroslav Lupač
David Kunssberger
Tel.:222 710 253
e-mail:david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz