česky deutsch <<< >>>

Modřanské tůně

Život ve vltavských tůních

Právě se nacházíte v blízkosti první tůně, jež je součástí komplexu modřanských lagun, na které navazuje ještě jedna menší soustava tůní v nedalekých Komořanech. Tyto tůně byly vybudovány v 19. století, jako ochrana Prahy před povodněmi, avšak s výstavbou vltavské kaskády pozbyly své původní funkce. Mezitím tu však vznikl druhotný, velice hodnotný ekosystém lužního a nivního porostu, který je na území Prahy velice ojedinělý. Je domovem velké řady druhů rostlin i živočichů, mezi kterými najdete i ty, které jsou v našich končinách ohrožené a chráněné. Proto je tato mokřadní lokalita právem navržena pod územní ochranu a doufejme, že v budoucnu bude vyhlášena přírodním parkem.

Tůně jsou útočištěm pro mnohé druhy ptáků, jenž tu hnízdí, zimují či hledají potravu. Z těch chráněných jmenujme kriticky ohrožený druh kachny, morčáka velkého, dále 2 druhy potápek, potápku malou a roháče, kormorána velkého či hohola severního. Potkáte tu i ledňáčka říčního, koroptev polní či zástupce dravců, včelojeda lesního a krahujce obecného. V tůních a jejím bezprostředním okolí žijí zástupci obojživelníků a plazů: čolek obecný, skokan štíhlý, skokan skřehotavý, ropucha obecná, ropucha zelená, 3 druhy užovek – podplamatá, hladká a obojková, ještěrka obecná a slepýš křehký. Lepidopterologický průzkum prokázal v lokalitě tůní celkem 471 druhů motýlů. Zastoupení nejen motýlích druhů, jako indikátorů zachovalosti biotopů, ukazuje na vysokou přírodovědnou hodnotu těchto mokřadních lokalit. Je to typická ukázka toho, že kdysi lidský zásah do přírody může mít dnes velký přínos. S plánovanou výstavbou komunikačního propojení s pražským okruhem, které by mohlo vést po tomto břehu Vltavy, by všechno mohlo být jinak. Záleží na tom, která s navrhovaných variant zvítězí a jak moc se tůní bude dotýkat.

GPS pozice

N 49° 59.882', E 14° 24.222'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
Miroslav Lupač
David Kunssberger
Tel.:222 710 253
e-mail:david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz