česky deutsch >>>

Modřanské tůně

Na břehu Vltavy

Právě se nacházíte na pravém břehu řeky Vltavy. Kousek odtud, vydáte-li se proti proudu, narazíte na spoustu přírodních zajímavostí. Zejména je to soustava Modřanských a Komořanských tůní, jež mívala protipovodňovou funkci do dob, než byla postavena Vltavská kaskáda. Tůně velkou vodu zachytávaly nebo se rozlévala do polí na druhém břehu a Praha tak byla méně ohrožena. Popojdete-li dále za tůně, dostanete se k místu, kde se Berounka vlévá do Vltavy. Tato oblast je nejen vyhledávanou lokalitou rybářů, ale především domovem velkého množství vodomilných zástupců naší fauny i flory. Je jen otázkou času, kdy bude vyhlášena za přírodní památku.

Avšak zůstaňme stále zde, na břehu u přívozu. Vltava byla využívána k voroplavbě už od středověku, dokonce zde před 2. světovou válkou měl stát přístav, avšak s vybudováním kaskády tento druh přepravy definitivně zaniknul. Ještě v 30. letech 20. století se běžně obyvatelé Modřan a okolí dopravovali do školy či zaměstnání parníkem, ale i tento způsob postupně upadal s rozvojem železniční dopravy a silnic podél Vltavy. Jediné, co zde přežilo až do r. 1979, byly přívozy. Jejich počátky se zde datují od r. 1459 a během 1. poloviny 20. století jezdily v Modřanech 3–4. Přívoz, u kterého stojíme, byl zrušen 1950 a dříve sloužil rolníkům pro přepravu na jejich pole.

Roku 2009 byl přívoz obnoven jako trasa P6 Modřany – Lahovičky s celoročním provozem. A co bylo podnětem? V J části Prahy nenajdeme moc míst, jež by spojovala obě strany Vltavy. Absence je výrazná hlavně zde, v Modřanech, kde je vysoký počet obyvatel a především v létě vysoký počet cyklistů a in-line bruslařů, kteří jsou často na hranici kapacity cyklotrasy A2. Přívoz nabízí velmi rychlé spojení na druhý břeh, kde se zájemci můžou dostat na cyklotrasu A1, která nebývá tolik vytížená.

GPS pozice

N 50° 0.169', E 14° 24.172'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
Miroslav Lupač
David Kunssberger
Tel.:222 710 253
e-mail:david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz