česky <<<

Odval Dolu Prago Tragy

Využívání lokality rekreace a relaxace

Na starých odvalech Kladenska je možná a přípustná řada individuálních a kolektivních, oficiálních i spontánních aktivit. Mohou se mísit i jít proti sobě aniž je tu moc, která by to omezovala. Tyto nepřírodní biotopy jsou dnes novou divočinou v urbanizovaném území velkoměsta. Odval Dolu Prago Tragy sám o sobě příliš nevyčnívá nad okolní terén. Je to méně nápadná dominanta v okolní ploché krajině s korunou zvýrazňující jeho pozici. Touto korunou je dnes již nefunkční vodojem architekta Otakara Štěpánka z roku 1941. Jedná se o výraznou a dosti romantickou stavbu vzhledově blízkou konstruktivistickým rozhlednám ze začátku 20. století, která je dokladem industriální činnosti na Kladensku. Lesní a polní cesty procházející přes plochu odvalu jsou využívány dospělými obyvateli přilehlých částí Kladna k relaxačním procházkám, ke kondičnímu běhání, k jízdě na koni i k moderním způsobům rekreace typu geocachingu. Lokalita spolu s okolními lesními porosty slouží také k venčení psů a k houbaření. Pro dětskou populaci je těleso odvalu s rozbrázděným terénem a divokým porostem ideálním prostorem k hrám a trampským aktivitám spojeným s posezením u ohně. Část odvalu, na které se povalují betonové roury, využívají v teplejších obdobích roku bezdomovci k přespávání. Dalšími vděčnými uživateli tohoto nepřírodního biotopu jsou přírodovědci (ekologové, biologové a geologové), kteří zde provádějí své praktické výzkumy. Lesem u odvalu Dolu Prago Tragy prochází silně frekventovaná cyklotrasa č. 0017 tvořící ucelený okruh kolem statutárního města Kladna. Začíná u lesoparku Lapák, pokračuje kolem železniční stanice Kamenné Žehrovice a přírodního parku Pašijová draha, přes městské části Ostrovec, Švermov, Vrapice a Kročehlavy do obce Velké Přítočno a odtud do výchozího bodu u lesoparku Lapák.

Betonové roury sloužící jako občasné nocležiště v přírodě

GPS pozice

N 50° 10.083', E 14° 7.568'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://