česky <<<

Rudný lom Ejpovice

Rekultivace území

Po ukončení těžby železné rudy v Rudném dolu Ejpovice v roce 1967 byly technickými prostředky upraveny těžební stěny a dno lomu. Způsoby úprav a cílové stavy břehů a těžebních stěn odpovídaly budoucímu rekreačnímu využití lokality. Zvláštní důraz byl proto kladen na zajištění bezpečnosti budoucích návštěvníků. Technickou regulací (úprava dna zavezením lomovým kamenem a zděnými bočními hrázemi) byla rovněž upravena vpust do nádrže. Jáma rudného lomu byla postupně zatopena vodou z řeky Klabavy. Touto vodohospodářskou rekultivací vznikla průtočná vodní nádrž Ejpovice, jejíž přítok i odtok zajišťuje řeka Klabava. Vodní nádrž má rozlohu 44 ha a maximální hloubku až 43 metrů. Další rekultivační opatření byla provedena na západním, jižním a východním břehu. Terén zde byl urovnán těžkou mechanizací, která odstranila všechny prohlubně a vyvýšeniny a plochy upravila pro následné způsoby rekultivací. Západní břeh byl tzv. ostatní rekultivací přeměněn v golfové hřiště, zatímco jižní břeh byl přizpůsoben výstavbě chatkové kolonie a autokempu s výletní restaurací Diana. Na technicky upraveném východním břehu pak byla realizována klasická lesnická rekultivace. Byly zde vysazeny lesní porosty s lípou malolistou (Tilia cordata), lípou velkolistou (Tilia platyphyllos), javorem mléčem (Acer platanoides), dubem zimním (Quercus petraea), habrem obecným (Carpinus betulus) a borovicí lesní (Pinus sylvestris).

GPS pozice

N 49° 45.188', E 13° 31.271'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz