česky english deutsch <<< >>>

Rudný lom Ejpovice

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou v okolí Rudného lomu Ejpovice zastoupeni zejména společenstvy pokročilých stadií přirozené ekologické sukcese v nepřírodních biotopech. Místa bez bylinného vegetačního pokryvu s řídce rostoucími dřevinami, kde na povrch vystupuje kamenitý substrát, jsou osídlena společenstvy počátečních stadií ekologické sukcese. Společenstva bezobratlých živočichů mimo jiné zahrnují 28 běžných druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida). Skupina blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je reprezentována 18 běžnějšími druhy. Byli zde zaznamenáni čmelák hájový (Bombus lucorum), čmelák polní (Bombus pascuorum) a čmelák luční (Bombus pratorum), kteří jsou podle vyhlášky zvláště chránění jako ohrožené druhy. Společenstvo blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae) je tvořeno 5 druhy. Z nich Formica cunicularia, a mravenec loupeživý (Formica sanguinea) jsou podle vyhlášky zvláště chránění jako ohrožené druhy. Vyšší biodiverzitu má společenstvo brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae), které je v tomto nepřírodním biotopu tvořeno 11 běžnými druhy. Z řádu motýlů (Lepidoptera) zde bylo dokumentováno celkem 15 druhů. Žádný z nich není evidován v Červeném seznamu ani zvláště chráněn podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) byly zaznamenány 2 běžné druhy – hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a suchomilka obecná (Xerolenta obvia).

Druhy bezobratlých živočichů Babočka bodláková (Vanessa cardui) Babočka bodláková je druh motýla z čeledi babočkovitých (Nymphalidae). Rozpětí křídel je 6 až 8 cm. Samice i samec jsou sobě velmi podobní. Na spodní straně zadních křídel jsou typická oka. Na horní straně křídel jsou žluté až oranžové skvrny. Na konci předních křídel potom skvrny bílé. Tělo mají babočky ochlupené, barvy od pískově žluté až po černou. Housenky jsou ochlupené se žlutozelenými pruhy. Jejich barva je šedá až černá. Vyjma jižní Ameriky se vyskytuje na celém světě. Je to tažný motýl. V létě se může vyskytovat v Evropě až po Skandinávii, Skotsko či Island. Může táhnout i ve velkých hejnech. V jednom roce mají babočky dvě generace, housenky první generace se vyskytují od června do července a druhé od srpna do září. Housenky se živí hlavně kopřivami a bodláky.

GPS pozice

N 49° 45.189', E 13° 30.844'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz