česky <<< >>>

Rudný lom Ejpovice

Využití území k rekreaci

Po ukončení těžby železné rudy a následných prací v Rudném dolu Ejpovice v roce 1967 byla jáma postupně zatopena vodou z řeky Klabavy. Touto vodohospodářskou rekultivací vznikla průtočná vodní nádrž Ejpovice, jejíž přítok i odtok zajišťuje řeka Klabava. Vodní nádrž má rozlohu 44 ha a maximální hloubku až 43 metrů. V současnosti je využívána k rekreačním účelům. Na jejím jižním břehu je chatková kolonie, autokemp a výletní restaurace Diana. Na západním břehu bylo vybudováno golfové hřiště. Několik chat je také na severním břehu. Vodní nádrž je využívána ke koupání, k ježdění na lodích a motorových člunech a ke sportovnímu rybaření. Její okolí slouží obyvatelům okolních obcí i návštěvníkům ze vzdálenějších míst k pěší turistice a k cykloturistice. Přírodní památka Ejpovické útesy na severním břehu nádrže je vyhledávaným cílem pro přírodovědce a zejména geology, kteří zde realizují své výzkumy. Tato přírodní památka je významnou paleontologickou lokalitou. Útesy jsou těžbou obnažené proterozoické buližníky, které čněly jako přirozená skaliska na pobřeží ordovického moře. Na jejich povrchu se dochovaly fosilizované povlaky bezobratlých mořských živočichů (stromatopor), kteří vytvářeli masivní kostry z uhličitanu vápenatého, a vodních prvoústých živočichů mechovek (Phylactolaemata). Z této lokality byly popsány také nálezy mořských ramenonožců (Brachipoda) a jehlic mořských hub.

GPS pozice

N 49° 45.170', E 13° 30.735'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz