česky >>>

Rudný lom Ejpovice

Obec Ejpovice – historie a současnost

Obec Ejpovice se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Rokycany, vzdušnou čarou asi 10 km východně od centra krajského města Plzně. Geografická poloha je 49°44'46'' severní šířky a 13°30'52'' východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 347 m. Ke dni 31. 12. 2015 zde žilo 665 trvale bydlících obyvatel. Administrativní území Ejpovic zaujímá rozlohu 7,72 km² (z toho 2,69 km² zabírá orná půda, 0,20 km² zahrady, 0,021 km² ovocné sady, 0,84 km² trvalé travní porosty, 1,86 km² lesní pozemky, 0,48 km² vodní plochy, 0,16 km² zastavěné plochy a 1,48 km² ostatní plochy). Obec Ejpovice sousedí na západě s obcí Kyšice. Geomorfologicky patří Ejpovice do provincie Česká vysočina a do Poberounské subprovincie. Četné archeologické nálezy dosvědčují osídlení zdejší krajiny již v období kolem 3. století před naším letopočtem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1331, kdy český král Jan Lucemburský Ejpovice (tehdy v držení špitálu sv. Maří Magdaleny v Plzni) zprostil královské daně. V 17. století byla v okolí obce zahájena intenzivní těžba železných rud a byl zde postaven vodní hamr, který podporoval práci v Horomylsické železárně. V severní a jižní části administrativního území obce se rozkládají lesní porosty. Centrální část zabírá zemědělská půda intenzivně obhospodařovaná v nevhodně velkých lánech bez ekostabilizačních prvků a vlastní urbanizované území obce. Severní částí administrativního území protéká z východu na západ řeka Klabava, na které se nachází vodní nádrž Ejpovice. Jižně od urbanizovaného území obce prochází ve směru východ – západ dálnice D5 Praha – Ejpovice – Plzeň – Rozvadov – SRN. Severně od urbanizovaného území obce vede ve stejném směru železniční trať č. 170 Beroun – Ejpovice – Plzeň – Cheb. Zajímavými pamětihodnostmi jsou zříceniny hradů Starý Zámek a Hrádek nad Klabavou a kaple sv. Jana Nepomuckého. Velmi cennou památkou jsou domy plzeňského typu se zdobenými štíty postavené ve stylu selského baroka. Na území obce byly vyhlášeny Přírodní památky Pod starým hradem a Ejpovické útesy. Obcí vede cyklotrasa č. 1224 Ejpovice – Přeštice a žlutá turistická trasa Starý Plzenec – Ejpovice – Osek – Březina.

Územní začlenění rudného lomu
 okres: Rokycany
 obec: Ejpovice
 katastrální území: Ejpovice (634344)
 list mapy: 12–33 (Plzeň), resp. 12–33–23
 souřadnice rudného lomu: 49°45'16.194"N, 13°31'17.871"E Lokalita je přístupná lesními cestami po místních komunikacích severně od urbanizovaného území obce Ejpovice.

Základní charakteristika rudného lomu
 tvar rudného lomu: nepravidelný jámový lom protažený ve směru východ – západ
 plocha rudného lomu: cca 43,04 ha
 max. hloubka rudného lomu: cca 43 m
 druh pozemků: vodní plocha (vodní nádrž umělá)
 č. parcel: 295/4
 vlastník pozemků: FOCUS INVEST, a. s.
 rok zahájení těžby v rudném lomu: první polovina 19. století
 rok ukončení těžby v rudném lomu: 1967

GPS pozice

N 49° 45.297', E 13° 30.202'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz